Warmte terugwin Units

Bij warmte terugwinnen wordt warmte uit afvoerlucht en afvoerwater gebruikt voor de verwarming van vers aangevoerde buitenlucht en tapwater. De vervuilde lucht zelf wordt naar buiten afgevoerd. Warmteterugwinning wordt zeer veel toegepast in panden en woningen waar energiezuinigheid een van de prestatie-eisen is. Warmteterugwinning is bijvoorbeeld een van de energiebesparende voorzieningen die worden toegepast in zogeheten Nul op de Meter-bouwwerken.

Voordelen warmte terugwinning

WTW is bijzonder energiezuinig – er wordt zo’n 90% van de warmte teruggewonnen. Met warmteterugwinning uit ventilatielucht kun je daarnaast rekenen op een optimale luchtkwaliteit in elke gewenste ruimte. De installatie van speciale filters voorkomt bovendien de aanwezigheid van pollen en andere ongewenste stoffen in de binnenlucht. Extra fijn voor mensen met allergieën. Bovendien horen koude luchtstromen tot het verleden. Warmte is op twee manieren terug te winnen: uit douchewater en uit ventilatielucht.

Douchewater warmte terugwinning

De WTW-installatie onttrekt warmte uit wegstromend douchewater en gebruikt deze voor het verwarmen van koud leidingwater. Het warme en koude water stromen gescheiden van elkaar door de warmtewisselaar (in tegengestelde richting). Dit proces zorgt ervoor dat het koude water teruggewonnen warmte kan opnemen. 

Warmte terugwinning uit ventilatielucht

De WTW-installatie onttrekt warmte uit afvoerlucht. De verkregen warmte zorgt op haar beurt voor het verwarmen van de verse aangetrokken buitenlucht. In deze zogeheten balansventilatie gaat evenveel lucht naar binnen als naar buiten. Je kunt onbeperkt ventileren zonder veel energieverlies.

Het realiseren van een optimaal binnenklimaat is maatwerk. Een woning vraagt om andere oplossingen dan een kantooromgeving. Ventico komt op basis van de functie van het gebouw, de wensen op het gebied van energiezuinigheid en de toepassingsmogelijkheden met een oplossing op maat. Natuurlijk dragen we ook zorg voor installatie en onderhoud van jouw WTW-installatie. Hierbij nemen we een proactieve rol in, wat betekent dat het initiatief voor onderhoud bij ons ligt. Zo hebben onze klanten geen omkijken naar hun klimaatoplossingen.